Ana Sayfa | İletişim
Kalite Yönetim Politikası

ISO 9001, Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sistemleri entegre bir şekilde uygulanmakta, geliştirilmekte ve kontrol edilmektedir.


 • Müşteri memnuniyeti, kalite sisteminin başarısının bir ölçütü olarak alınmaktadır.
 • Kusursuz iç ve dış müşteri memnuniyetine ulaşmaya çalışılmaktadır.
 • Araştırma, geliştirme çalışmaları gündemde tutularak hizmet kalitesi artırılmaktadır.
 • Kalite Güvence Sisteminin tüm çalışanların samimi katılımı ile desteklenmesini sağlamaktır.
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ A.Ş. yüksek emniyet gerektiren doğalgaz dağıtımında altyapı, işletme ve müşteri hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini şu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir:


 • Çalışanlarının ve tüm paydaşlarının, sahip olduğu varlıklarını ve şebeke altyapısını koruyacak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur ve sürekliliğini sağlar.
 • Tüm faaliyetlerini yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uygun olarak yürütür, mevzuatın olmadığı yerde kendi prosedürlerini belirler.
 • Çalışma ortam şartlarından doğan potansiyel tehlikeleri minimuma indirgemek, iş kazalarını minimize etmek için tedbirler alır.
 • Sağlık ve İş Güvenliği konularındaki hassasiyetinin herkes tarafından paylaşılarak uygulanması hususunda düzenleyici, yönlendirici ve takipçi rol oynar.
 
Çevre Yönetim Politikası

Doğalgazı halkın hizmetine sunan ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ A.Ş. çevre yönetim politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir.


 • Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanır.
 • Zararlı çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek, atıklarını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için tedbirler alır.
 • Tüm faaliyetlerini ilgili çevre mevzuatı çerçevesinde yürütür, yönetmeliklerin olmadığı yerde kendi yönetmeliklerini belirler.
 • Eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanların ve paydaşlarının çevre bilincini arttırır.
 • Çevresel hedeflerini bu ilkeler doğrultusunda belirler ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek sürdürür.
 
Merkez Bankası Döviz Bilgileri
DövizAlışSatış
USD5.37105.3807
EUR6.07556.0865
Ödeme Alan Bankalar
BankaOtomatikGişe
HSBC
Türk Ekonomi Bankası
Yapi Kredi-
Denizbank
İş Bankası-
TC Ziraat Bankası-
Kuveyt Türk
Albaraka Türk
Akbank
Halk Bankası
ING Bank.
Şeker Bank
Türkiye Finans
Garanti Bankası-
 
ABONE FATURA SORGU

ÖNERİ TALEP FORMU