Ana Sayfa | İletişim
Kaçak ve Usulsüz Doğalgaz Kullanımına İlişkin Ortak Hükümler

Müşterinin;

  • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanması,
  • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapması,
  • Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğalgaz kullanması,
  • İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğalgaz kullanması,

Ancak, (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğalgaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğalgaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğalgaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğalgazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından 45 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 
Usulsüz Doğalgaz Kullanımı

Müşterinin;

  • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanması,
  • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapması,
  • Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğalgaz kullanması,
  • İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğalgaz kullanması,

Ancak, (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğalgaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğalgaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğalgaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğalgazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından 45 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 
Kaçak Doğalgaz Kullanımı
Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğalgaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğalgaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kaçak doğalgaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Dağıtım şirketi, kaçak doğalgaz kullandığı tespit edilenlerin doğalgazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Kaçak doğalgaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğalgaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

 
Merkez Bankası Döviz Bilgileri
DövizAlışSatış
USD5.32315.3327
EUR6.07756.0884
Ödeme Alan Bankalar
BankaOtomatikGişe
HSBC
Türk Ekonomi Bankası
Yapi Kredi-
Denizbank
İş Bankası-
TC Ziraat Bankası-
Kuveyt Türk
Albaraka Türk
Akbank
Halk Bankası
ING Bank.
Şeker Bank
Türkiye Finans
Garanti Bankası-
 
ABONE FATURA SORGU

ÖNERİ TALEP FORMU