Ana Sayfa | İletişim
Vize Yenileme Prosedürü
  • Ana firma ilk belgelendirmesi yapılmış olan, armatür veya yakıcı için vize yenileme başvuru dilekçesini ve standart belgesinin aslını veya noter tasdikli fotokopisini ÇORDAŞ Genel Müdürlüğü’ne elden veya posta ile ulaştırır.
  • ÇORDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılan evraklar gelen evrak kayıt defterine işlenerek İşletme Müdürü tarafından Sertifikalandırma & Standart Kontrol Bölümüne havale edilir.
  • Standart Kontrol Mühendisi gelen belgeleri teknik yönden yürürlükteki ilgili TSE standartları, uluslar arası standartlar, kanun ve tüzükler dâhilinde inceler ve vize geçerlilik tarih kontrolünü yapar.
  • Kontrolü yapılmış olan armatür veya yakıcının geçerlilik süresi, ÇORDAŞ web sayfası Ürünler bölümünde güncellenerek vize yenileme işlemi tamamlanmış olur.
 
Amaç

İlk belgelendirmesi yapılmış olan armatür/yakıcılarının TSE ve TSEK, uluslar arası standart belgelerinin geçerlilik süresi kontrolü ve takibini sağlamaktır.

 
Ürün Vize Yenileme İşlemleri

Türk Standartları Enstitüsü’nün ürünlere vermiş olduğu standart belgelerinin geçerlilik süreleri 1 yıllıktır. Bir yılsonunda ise firmalar TSE’nin ilgili kurumuna giderek almış oldukları standart belgelerinin vize yenileme işlemlerini yaptırmaktadırlar. TSE’de vize yenileme işlemi yapılan ürünlerin standart belgelerinin onaylı suretleri ÇORDAŞ’a da getirilerek iç tesisatlarda kullanımı için, kurum kayıtlarına girmektedir.

 
Merkez Bankası Döviz Bilgileri
DövizAlışSatış
USD5.32315.3327
EUR6.07756.0884
Ödeme Alan Bankalar
BankaOtomatikGişe
HSBC
Türk Ekonomi Bankası
Yapi Kredi-
Denizbank
İş Bankası-
TC Ziraat Bankası-
Kuveyt Türk
Albaraka Türk
Akbank
Halk Bankası
ING Bank.
Şeker Bank
Türkiye Finans
Garanti Bankası-
 
ABONE FATURA SORGU

ÖNERİ TALEP FORMU